CBitmap::GetBitmapBits

dword GetBitmapBits ( dword dwCount, LPVOID lpBits ) const;

Dönüş değeri

Gerçek bitmap veya bir hata yoksa 0 bayt sayısı.

Parametreleri

dwCount

Kopyalanacak bayt sayısını belirtir.

lpBits

Bitmap alacak olan tampon işaret eder. Bitmap bayt dizisidir. Bit eşlem bayt dizisi nereye yatay tarama satırlarını are multiples of 16 bit bir yapıya uyar.

Açıklamalar

LpBitstarafından sivri tampon bit deseni CBitmap nesne kopyalar. DwCount parametresi arabelleğine kopyalanmasını bayt sayısını belirtir. Belirtilen bit eşlem doğru dwCount değerini belirlemek için CGdiObject::GetObject kullanın.

CBitmap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CGdiObject::GetObject, :: GetBitmapBits

Index