CBitmap::GetBitmap

int GetBitmap (BITMAP * pBitMap );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pBitMap

Bir bit eşlem yapısı için işaretçi. null olmamalıdır.

Açıklamalar

Bir CBitmap nesne hakkında bilgi almak için bu üye işlevini çağırın. Bu bilgiler pBitmap tarafından başvurulan BITMAP yapısı döndürülür.

CBitmap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: Bit eşlem

Index