CBitmap::FromHandle

Statik CBitmap * pascal FromHandle ( HBITMAP hBitmap );

Dönüş değeri

Eğer başarılı bir CBitmap nesnesi için bir işaretçi; Aksi takdirde null.

Parametreleri

hBitmap

Windows GDI belirtir.

Açıklamalar

Tanıtıcı bir Windows GDI bitmap-e doğru verildiğinde CBitmap nesneye bir işaretçi döndürür. Bir CBitmap nesnesi için tanıtıcı bağlı değil, geçici bir CBitmap nesnesi oluşturulur ve bağlı. Bu geçici CBitmap nesnesi yalnızca uygulama boş zaman hangi zaman tüm geçici grafik nesneler silinir, onun olay döngüde vardır sonraki zamana kadar geçerlidir. Geçici nesnesi yalnızca bir pencerede ileti işleme sırasında geçerli olduğunu bu demenin başka bir yolu ise.

CBitmap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index