CBitmap::CreateDiscardableBitmap

bool CreateDiscardableBitmap ( cdc * pDC, int nWidth, int nHeight );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pDC

Bir aygıt içeriğini belirtir.

nWidth

Bit eşlem (bit) genişliğini belirtir.

nHeight

Bit eşlem (bit) yüksekliğini belirtir.

Açıklamalar

PDCtarafından tanımlanan aygıt içeriği ile uyumlu DISCARDABLE bitmap başlatır. Bitmap renk düzlemleri aynı sayıda ya da belirtilen aygıt içeriği aynı piksel başına bit biçiminde vardır. Bir uygulama bu bit eşlem pDC tarafından belirtilen bir ile uyumlu bellek aygıt için geçerli bitmap olarak seçebilirsiniz.

Windows, yalnızca bir uygulama bu ekran bağlam seçilmemişse bu işlevi tarafından oluşturulan bitmap atabilirsiniz. Windows bit eşlem, seçili ve daha sonra uygulama seçmek çalışır atar, CDC::SelectObject işlev null döndürür.

CreateDiscardableBitmap işlevi ile oluşturulmuş CBitmap nesnesi ile işiniz bittiğinde, öncelikle dışarı-in aygıt içeriğini bitmap seçin, sonra CBitmap nesnesini silme.

CBitmap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; :: CreateDiscardableBitmap, CGdiObject::DeleteObject

Index