CBitmap::CBitmap

CBitmap ( );

Açıklamalar

Bir CBitmap nesnesi oluşturur. Bir başlatma üye işlevleri ile elde edilen nesnesi başlatılmalıdır.

CBitmap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CBitmap::LoadBitmap, CBitmap::LoadOEMBitmap, CBitmap::CreateBitmap, CBitmap::CreateBitmapIndirect, CBitmap::CreateCompatibleBitmap, CBitmap::CreateDiscardableBitmap

Index