CAsyncSocket::OnSend

sanal void OnSend ( int nErrorCode );

Parametreleri

nErrorCode

Bir soket en son hata. Aşağıdaki hata kodları OnSend üye işlev için geçerlidir:

Açıklamalar

O şimdi veri göndermek üye işlevini çağırarak gönderebilir soket bildirmek için çerçeve tarafından çağrılan.

nbsp;Daha fazla bilgi için bkz: yazı Windows Sockets: soket bildirimleri Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncSocket::GetLastError, CAsyncSocket::OnAccept, CAsyncSocket::OnClose, CAsyncSocket::OnConnect, CAsyncSocket::OnOutOfBandData, CAsyncSocket::OnReceive, CAsyncSocket::Send

Index