CAsyncSocket::OnReceive

sanal void OnReceive ( int nErrorCode );

Parametreleri

nErrorCode

Bir soket en son hata. Aşağıdaki hata kodları OnReceive üye işlev için geçerlidir:

Açıklamalar

Orada veri alma üye işlevini çağırarak alınabilir arabellekte bu soket bildirmek için çerçeve tarafından çağrılan. Daha fazla bilgi için bkz: yazı Windows Sockets: soket bildirimleri Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncSocket::GetLastError, CAsyncSocket::OnAccept, CAsyncSocket::OnClose, CAsyncSocket::OnConnect, CAsyncSocket::OnOutOfBandData, CAsyncSocket::OnSend, CAsyncSocket::Receive

Index