CAsyncSocket::OnOutOfBandData

sanal void OnOutOfBandData ( int nErrorCode );

Parametreleri

nErrorCode

Bir soket en son hata. Aşağıdaki hata kodları OnOutOfBandData üye işlev için geçerlidir:

Açıklamalar

Band dışı veri göndermek için gönderen soket olan alıcı soket bildirmek için çerçeve tarafından çağrıldı. Band dışı veri türü sock_streambağlı yuvalar her çifti ile ilişkili mantıksal olarak bağımsız bir kanaldır. Kanal genellikle acil veri göndermek için kullanılır.

Band dışı veri mfc destekler, ancak kullanıcı sınıfının CAsyncSocket kullanmasını cesareti kırılmış. En kolay yolu, bu tür verilerin iletilmesi için ikinci bir yuva oluşturmaktır. Band dışı veri hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı Windows Sockets: soket bildirimleri Visual c++ Programcı Kılavuzu ve Overview of Windows Sockets 2 ve Win32 sdk belgelerinde Windows Sockets programlama konuları.

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncSocket::GetLastError, CAsyncSocket::OnAccept, CAsyncSocket::OnClose, CAsyncSocket::OnConnect, CAsyncSocket::OnReceive, CAsyncSocket::OnSend

Index