CAsyncSocket::OnConnect

sanal void OnConnect ( int nErrorCode );

Parametreleri

nErrorCode

Bir soket en son hata. Aşağıdaki hata kodlarının OnConnect üye işlev için geçerlidir:

Açıklamalar

Bu bağlantı soketi, bağlantı girişimi, başarılı veya hatalı tamamlandığını bildiren çerçeve tarafından çağrılan.

Ö&nemlinbsp;CSocketiçinde OnConnect bildirim işlevi asla denir.

Bağlantıları için Bağlanbağlantı (başarılı veya hata) tamamlandığında hangi-ecek dönmek, sadece arama sağlar. Bir mfc uygulaması detay ise bağlantı bildirimleri nasıl işleneceğini.

nbsp;Daha fazla bilgi için bkz: yazı Windows Sockets: soket bildirimleri Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncSocket::Connect, CAsyncSocket::GetLastError, CAsyncSocket::OnAccept, CAsyncSocket::OnClose, CAsyncSocket::OnOutOfBandData, CAsyncSocket::OnReceive, CAsyncSocket::OnSend

Index