CAsyncSocket::OnClose

sanal void OnClose ( int nErrorCode );

Parametreleri

nErrorCode

Bir soket en son hata. Aşağıdaki hata kodlarının OnClose üye işlev için geçerlidir:

Açıklamalar

Bu yuva bağlı soket, işlem tarafından kapalı olduğunu bildirmek için çerçeve tarafından çağrılan. Daha fazla bilgi için bkz: yazı Windows Sockets: soket bildirimleri Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncSocket::Close, CAsyncSocket::GetLastError, CAsyncSocket::OnAccept, CAsyncSocket::OnConnect, CAsyncSocket::OnOutOfBandData, CAsyncSocket::OnReceive, CAsyncSocket::OnSend

Index