CAsyncSocket::OnAccept

sanal void OnAccept ( int nErrorCode );

Parametreleri

nErrorCode

Bir soket en son hata. Aşağıdaki hata kodları OnAccept üye işlev için geçerlidir:

Açıklamalar

Bunu kabul üye işlevini çağırarak bekleyen bağlantı isteklerini kabul edebilir bir dinleme soketli bildirmek için çerçeve tarafından çağrılan. Daha fazla bilgi için bkz: yazı Windows Sockets: soket bildirimleri Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncSocket::Accept, CAsyncSocket::GetLastError, CAsyncSocket::OnClose, CAsyncSocket::OnConnect, CAsyncSocket::OnOutOfBandData, CAsyncSocket::OnReceive, CAsyncSocket::OnSend

Index