CAsyncSocket::m_hSocket

Açıklamalar

Bu CAsyncSocket nesnesi tarafından kapsüllü yuvaya soket tanıtıcı içerir.

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index