CAsyncSocket::IOCtl

bool IOCTL ( uzun lCommand, dword * lpArgument );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0 ve belirli bir hata kodu GetLastErrorçağırarak alınabilir. Üye işlev aşağıdaki hataları uygulama:

Parametreleri

lCommand

Soket üzerindeki gerçekleştirmek için komutu.

lpArgument

LCommand için bir parametre işaretçisi.

Açıklamalar

Bir soket modunu denetlemek için bu üye işlevini çağırın. Bu yordam, herhangi bir durumda herhangi bir yerde kullanılabilir. Almak veya yuva, protokolü alt bağımsız ile ilişkili işletim parametrelerini almak için kullanılır. Aşağıdaki komutlar desteklenir:

Bu işlev, Berkeley yuva içinde kullanılan ioctl() bir alt kümesidir. Özellikle, orada SIOCATMARK desteklenen soket düzeyinde yalnızca komutu ise FIOASYNCiçin eşdeğeri olan hiçbir komutu.

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncSocket::AsyncSelect, CAsyncSocket::Create, CAsyncSocket::GetSockOpt, CAsyncSocket::SetSockOpt

Index