CAsyncSocket::GetSockName

bool GetSockName ( CStringamp; rSocketAddress, UINT & rSocketPort );

bool GetSockName ( sockaddr * lpSockAddr, int * lpSockAddrLen );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0 ve belirli bir hata kodu GetLastErrorçağırarak alınabilir. Üye işlev aşağıdaki hataları uygulama:

Parametreleri

rSocketAddress

Noktalı bir numara IP adresi alan CString nesnesine başvuru.

rSocketPort

Bağlantı noktası depolayan bir UINT referansı.

lpSockAddr

Soket adresi alır bir sockaddr yapısının işaretçisine.

lpSockAddrLen

LpSockAddr bayt adresi uzunluğunu gösteren bir işaretçi.

Açıklamalar

Bir soket yerel adını almak için bu üye işlevini çağırın. Bir bağlama ' ı ilk kez yapmadan bağlanma çağrısı yapılmış bu özellikle yararlıdır; Bu çağrı, sistem tarafından belirlenen yerel Dernek tarafından belirleyebilirsiniz sadece sağlar. Daha fazla bilgi için bkz: Overview of Windows Sockets 2 ve Win32 sdk belgelerinde Windows Sockets programlama konuları.

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CAsyncSocket::Bind, CAsyncSocket::Create, CAsyncSocket::GetPeer&Name

Index