CAsyncSocket::GetPeerName

bool GetPeerName ( CStringamp; rPeerAddress, UINT & rPeerPort );

bool GetPeerName ( sockaddr * lpSockAddr, int * lpSockAddrLen );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0 ve belirli bir hata kodu GetLastErrorçağırarak alınabilir. Üye işlev aşağıdaki hataları uygulama:

Parametreleri

rPeerAddress

Noktalı bir numara IP adresi alan CString nesnesine başvuru.

rPeerPort

Bağlantı noktası depolayan bir UINT referansı.

lpSockAddr

Eş soket adını aldığı sockaddr yapısındaki bir işaretçi.

lpSockAddrLen

LpSockAddr bayt adres uzunluğu için bir işaretçi. Getirisi, lpSockAddrLen bağımsız değişkeni lpSockAddr döndürülen bayt cinsinden boyutunu içerir.

Açıklamalar

Bu yuva bağlandığı eş soket adresini almak için bu üye işlev çağrısı.

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CAsyncSocket::Bind, CAsyncSocket::Connect, CAsyncSocket::Create, CAsyncSocket::GetSock&Name

Index