CAsyncSocket::GetLastError

Statik int GetLastError ( );

Dönüş değeri

Dönüş değeri bu iş parçacığı tarafından gerçekleştirilen son Windows Sockets API'sini rutin hata kodunu gösterir.

Açıklamalar

Başarısız olan son işlem için hata durumu almak için bu üye işlevini çağırın. Özel üye işlevi bir hata oluştuğunu gösterir zaman, GetLastError uygun hata kodu almak için çağrılmalıdır. İlgili hata kodlarının listesi için bireysel üye işlev açıklamalarını görmek.

Hata kodları hakkında daha fazla bilgi için bkz: Overview of Windows Sockets 2 ve Win32 sdk belgelerinde Windows Sockets programlama konuları.

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:  :: WSASetLastError

Index