CAsyncSocket::FromHandle

Statik CAsyncSocket * pascal FromHandle ( soket hSocket );

Dönüş değeri

CAsyncSocket nesne veya hSocket için bağlı bir CAsyncSocket nesnesi yoksa null işaretçisine.

Parametreleri

hSocket

Bir soket tanıtıcı içerir.

Açıklamalar

CAsyncSocket nesneye bir işaretçi döndürür. Bir CAsyncSocket nesnesi için tanıtıcı bağlı olmayan bir yuva tanıtıcısı verilen üye işlevi null döndürür.

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CSocket::FromHandle, CAsyncSocket::Attach, CAsyncSocket::Detach

Index