CAsyncSocket::Detach

Soket Ayırmak ( );

Açıklamalar

M_hSocket veri üyesini CAsyncSocket nesnesi, yuva tanıtıcısı ayırmak ve m_hSocket null olarak ayarlamak için bu üye işlev çağrısı.

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncSocket::Attach

Index