CAsyncSocket::Close

sanal void Close( );

Açıklamalar

Bu işlev soketi kapatır. Daha doğrusu, böylece daha fazla başvuruları hata wsaenotsockile başarısız olur soket tanımlayıcısı yayımlar. Bu temel soket son başvurusu, ilişkili adlandırma bilgileri ve kuyruğa alınmış veri atılır. Soket nesnenin bir yıkıcısı için Kapat çağrısı.

CAsyncSocket, ama CSocketiçin değil, yakın semantiği soket seçenekleri SO_LINGER ve SO_DONTLINGERetkilenir. Daha fazla bilgi için bkz: üye işlev GetSockOpt ve Overview of Windows Sockets 2 ve Win32 sdk belgelerinde Windows Sockets programlama konuları.

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncSocket::Accept, CAsyncSocket::CAsyncSocket, CAsyncSocket::IOCtl, CAsyncSocket::GetSockOpt, CAsyncSocket::SetSockOpt, CAsyncSocket::AsyncSelect

Index