CAsyncSocket::CAsyncSocket

CAsyncSocket ( );

Açıklamalar

Boş yuva nesnesi oluşturur. Nesne oluşturma sonra SOKETE veri yapısı oluşturmak ve adresini bağlamak için Create üye işlevini çağırmalısınız. (Dinleme soket kabul etme çağrısında kullanmak için bir soket oluştururken Windows Sockets iletişimin bir sunucu tarafında size Oluştur bu yuva için aramayın.)

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncSocket::Create

Index