CAsyncSocket::Attach

bool Ekle ( soket hSocket, uzun lEvent = fd_read | FD_WRITE | fd_oob | fd_accept | fd_connect | fd_close );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı.

Parametreleri

hSocket

Bir soket tanıtıcı içerir.

lEvent

Hangi uygulama ilgilenen ağ olaylarını birleşimini belirtir bir bit maskesi.

Açıklamalar

HSocket kolu CAsyncSocket nesneye iliştirmek için bu üye işlevini çağırın. Yuva tanıtıcısı nesnenin m_hSocket veri üyesi depolanır.

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncSocket::Detach

Index