CAsyncSocket::AsyncSelect

bool AsyncSelect ( uzun lEvent = fd_read | FD_WRITE | fd_oob | fd_accept | fd_connect | fd_close );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0 ve belirli bir hata kodu GetLastErrorçağırarak alınabilir. Üye işlev aşağıdaki hataları uygulama:

Parametreleri

lEvent

Hangi uygulama ilgilenen ağ olaylarını birleşimini belirtir bir bit maskesi.

Açıklamalar

Olay bildirimi için bir yuva istemek için bu üye işlevini çağırın. Bu işlev, mfc geri bildirim işlev için yuva çağrılacak belirtmek için kullanılır. AsyncSelect , bu yuva bloklama modu için otomatik olarak ayarlar. Daha fazla bilgi için bkz: yazı Windows Sockets: soket bildirimleri Visual c++ Programcı Kılavuzu ve Overview of Windows Sockets 2 ve Win32 sdk belgelerinde Windows Sockets programlama konuları.

CAsyncSocket genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncSocket::GetLastError, :: WSAAsyncSelect

Index