CAsyncMonikerFile sınıf üyeleri

İnşaat

CAsyncMonikerFile Bir CAsyncMonikerFile nesnesi oluşturur.

İşlemleri

FunctionGetBinding Zaman uyumsuz aktarım bağlama için bir işaretçi alır.
GetFormatEtc Veri akışı biçimi alır.

Overridables

Kapat Kapatır ve tüm kaynakları serbest bırakır.
CreateBindStatusCallback IBindStatusCallback uygulayan bir com nesnesi oluşturur.
GetBindInfo İstek bilgileri oluşturulacak bağlama türünü ole sistem Kütüphane tarafından çağrılan.
GetPriority Bağlama öncelik almak için ole sistem kitaplığı tarafından adlandırılan.
OnDataAvailable Zaman uyumsuz bağlama işlemleri sırasında istemci için kullanılabilir olduğunda veri sağlamak için çağrılan.
OnLowResource Kaynakları düşük olduğunda denir.
OnProgress Adlı veri işlem indirme ilerlemesini belirtmek için.
OnStartBinding Called when bağlama başlatılıyor.
OnStopBinding Zaman uyumsuz aktarım durdurulduğunda denir.
Açık Zaman uyumsuz bir dosya açar.

CAsyncMonikerFile genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index