CAsyncMonikerFile

CAsyncMonikerFile zaman uyumsuz takma adlar ActiveX denetimleri için işlevsellik sağlar (eski adı ole Denetimleri). Sırayla COleStreamFileelde edilen CMonikerFile, türetilmiş CAsyncMonikerFile kullanan IMoniker arabirimi herhangi bir veri akışı zaman uyumsuz olarak, yükleme dosyaları zaman uyumsuz olarak bir url de dahil olmak üzere erişmek için. Dosyalar datapath ActiveX denetimlerinin özellikleri olabilir.

Zaman uyumsuz takma adlar, öncelikle Internet altyapılı uygulamaları ve ActiveX denetimleri, dosya aktarımlarında duyarlı bir kullanıcı arabirimi sağlamak için kullanılır. Bu bir ilk örnek ActiveX denetimleri için zaman uyumsuz özellikleri sağlamak için CDataPathProperty kullanılmasıdır. CDataPathProperty nesne art arda uzun özelliği değişim işlemi sırasında yeni verilerin kullanılabilirliğini gösteren bir geri alacak.

Internet uygulamalarında asenkron takma adlar ve ActiveX denetimlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için Visual c++ Programcı Kılavuzu ' nda aşağıdaki makalelere bakın:

# include lt;afxole.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonikerFile, CDataPathProperty, zaman uyumsuz eşzamanlı takma karşı içinde ole Programcı Başvurusu Win32 sdk

Index