CAsyncMonikerFile::OnStopBinding

sanal void OnStopBinding ( hresult hresult, lpctstr szError );

Parametreleri

hresult

Bir hresult hata ya da uyarı değeri.

szErrort

Hatayı açıklayan bir karakter dizesi.

Açıklamalar

Bağlama işlemi sonunda lakap tarafından çağrılan. Transfer durdurulduğunda eylemleri gerçekleştirmek için bu işlevi geçersiz. Varsayılan olarak, işlevi IBinding bültenleri.

IBinding arabirim tanımlaması için bkz: ActiveX sdk.

CAsyncMonikerFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncMonikerFile::OnStartBinding

Index