CAsyncMonikerFile::OnStartBinding

sanal void OnStartBinding ( );

Açıklamalar

Ne zaman bağlama başlatılıyor eylemleri gerçekleştirmek için türetilmiş sınıfları bu işlevi geçersiz. Bu işlev geri lakap adlandırılır. Varsayılan uygulama bir şey yok.

CAsyncMonikerFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncMonikerFile::OnStopBinding

Index