CAsyncMonikerFile::OnLowResource

sanal void OnLowResource ( );

Açıklamalar

Kaynakları düşük olduğunda tarafından lakap olarak adlandırılır. Varsayılan Uygulama çağrıları&GetBinding( )-gt; Abort( ).

CAsyncMonikerFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index