CAsyncMonikerFile::GetFormatEtc

formatetc * GetFormatEtc ( ) const;

Dönüş değeri

Windows yapısı için işaretçi şu anda açılmış akış formatetc . Zaman uyumsuz ise lakap, bağlı değil veya zaman uyumsuz işlem değil başladı null döndürür.

Açıklamalar

Veri akışı biçimi almak için bu işlev çağrısı.

CAsyncMonikerFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index