CAsyncMonikerFile::GetBinding

IBinding * GetBinding ( ) const;

Dönüş değeri

Zaman uyumsuz aktarım başladığında sağlanan IBinding arayüzü için bir işaretçi. Zaman uyumsuz olarak döndürür null herhangi bir nedenle eğer transferi yapılamaz.

Açıklamalar

Bağlama zaman uyumsuz aktarım işaretçisi almak için bu işlevini çağırın. Denetime veri aktarım işlemi IBinding arabirimi, örneğin, IBinding::Abort, IBinding::Pauseve IBinding::Resume böylece.

IBinding arabirim tanımlaması için bkz: ActiveX sdk.

CAsyncMonikerFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index