CAsyncMonikerFile::GetBindInfo

sanal dword GetBindInfo ( ) const;

Dönüş değeri

IBindStatusCallBackayarlarını alır. IBindStatusCallback arabirim tanımlaması için bkz: ActiveX sdk.

Açıklamalar

Nasıl bağlamak istediği zaman uyumsuz lakap anlatmak için istemciden zaman uyumsuz bir lakap olarak adlandırılır. Varsayılan uygulama bağlama, depolama ortamı (akım) kullanın ve veri-itme modelini kullanmak için zaman uyumsuz olarak ayarlar. Bağlama davranışını değiştirmek isterseniz bu işlevi geçersiz kılma.

Bunun bir nedeni, veri çekme modeli yerine veri-itme modelini kullanarak bağlamak için olurdu. Bir veri-çekme modeli, bağlama işlemi istemci sürücülerinin ve o okunduğunda lakap yalnızca istemciye veri sağlar. Veri-itme modelinde, lakap zaman uyumsuz bağlama işlemi sürücüler ve yeni veri kullanılabilir olduğunda istemci sürekli olarak bildirir.

CAsyncMonikerFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index