CAsyncMonikerFile::Close

sanal void Close( );

Açıklamalar

Kapatın ve tüm kaynaklarını serbest bırakmak için bu işlevini çağırın. Açılmamış veya zaten kapalı dosyaları çağrılabilir.

CAsyncMonikerFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncMonikerFile::Open

Index