CAsyncMonikerFile::CAsyncMonikerFile

CAsyncMonikerFile ( );

Açıklamalar

Bir CAsyncMonikerFile nesnesi oluşturur. IBindHost arabirimi oluşturmaz. Açık üye işlevi yalnızca sağladığınız IBindHost kullanılır.

IBindHost arabirim tanımlaması için bkz: ActiveX sdk.

CAsyncMonikerFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDataPathProperty, CAsyncMonikerFile::Open

Index