CArray::SetSize

void SetSize ( int nNewSize, int nGrowBy = -1 );
atmak ( CMemoryException );

Parametreleri

nNewSize

Yeni dizi boyutu (öğe sayısı). Sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır.

nGrowBy

En az sayıda eleman yuvaları boyutunu artırmak gerekirse ayrılacak.

Açıklamalar

Boş ya da varolan bir dizinin boyutunu belirler; Gerekirse bellek ayırır.

Yeni boyutunu eski boyutundan daha küçükse, daha sonra dizi kesilir ve tüm kullanılmayan bellek serbest.

Dizi kullanmaya başlamadan önce dizinin boyutunu ayarlamak için bu işlevi kullanın. Neden SetSizekullanmazsanız, diziye öğeler ekleme sık ayrılırken ve kopyalanabilir oluyor. Verimsiz ve bellek parçası sık sık tahsisat ve kopyalama.

Dizi büyüyor ise nGrowBy parametresinin dahili bellek ayırma etkiler. Kullanımı asla GetSize ve GetUpperBoundtarafından belirlendiği şekilde dizi boyutu etkiler. Varsayılan değer kullanılırsa, mfc Bellek ve bellek parçalanmasını önlemek için çoğu zaman verimliliği en iyi duruma getirmek için hesaplanan bir şekilde ayırır.

CArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArray::GetUpperBound, CArray::GetSize

Index