CArray::SetAtGrow

void SetAtGrow ( int nIndex, arg_type newElement );
atmak ( CMemoryException );

Parametreleri

nIndex

Sıfırdan büyük veya sıfıra eşit bir tamsayı dizin.

ARG_TYPE

Dizideki öğelerin türünü belirleyen şablon parametresi.

newElement

Bu diziye eklenecek öğe. Boş değere izin verilir.

Açıklamalar

Dizi öğesine belirtilen dizinde ayarlar. Dizinin otomatik olarak gerekirse büyür (başka bir deyişle, üst sınır yeni öğe yerleştirmek için ayarlanır).

Örnek

/ / CArray::SetAtGrow Örneğin
CArraylt;CPoint, CPoint > ptArray;

ptArray.Add(CPoint(10,20));  / / Öğesi 0
ptArray.Add(CPoint(30,40));  / / 1 Öğesi
           / / Eleman 2 kasten atlandı
ptArray.SetAtGrow (3, CPoint(50,60));  / / Eleman 3

CArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArray::GetAt, CArray::SetAt, CArray::ElementAt, CArray::operator]

Index