CArray::SetAt

void SetAt ( int nIndex, arg_type newElement );

Parametreleri

nIndex

Sıfırdan büyük veya sıfıra eşit bir tamsayı dizinini ve GetUpperBound tarafından döndürülen değere eşit veya daha az.

ARG_TYPE

Dizi öğelerini belirtmek için kullanılan bağımsız türünü belirleyen şablon parametresi.

newElement

Belirtilen konumda depolanması için yeni öğe değeri.

Açıklamalar

Dizi öğesine belirtilen dizinde ayarlar. SetAt dizi büyümeye neden olmaz. Otomatik olarak genişlemesi için diziyi isterseniz SetAtGrow kullanın.

Dizin değeri dizinin geçerli bir konumda temsil emin olmanız gerekir. Eğer sınırların dışında sonra Kütüphane hata ayıklama sürümünü belirtmektedir.

CArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArray::GetAt, CArray::SetAtGrow, CArray::ElementAt, CArray::operator]

Index