CArray::RemoveAt

void RemoveAt ( int nIndex, int nSayı = 1 );

Parametreleri

nIndex

Sıfırdan büyük veya sıfıra eşit bir tamsayı dizinini ve GetUpperBound tarafından döndürülen değere eşit veya daha az.

nSayı

Kaldırılacak öğe sayısı.

Açıklamalar

Bir dizi belirtilen dizininde başlayan bir veya daha fazla öğeyi kaldırır. Bu süreç içinde o kaldırılan kuruluşunda yukarıda tüm öğeleri aşağı kaydırır. Daha üst bir dizi ilişkili ama değil özgür bellek azaltır.

Dizinin kaldırılması noktası yukarıda bulunan daha fazla eleman kaldırmaya çalışırsanız, sonra Kütüphane hata ayıklama sürümünü belirtmektedir.

CArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArray::SetAt, CArray::SetAtGrow, CArray::InsertAt

Index