CArray::RemoveAll

void RemoveAll ( );

Açıklamalar

Tüm öğeleri, bu diziden kaldırır. Dizi zaten boşsa işlevin hareketsiz inşaat.

CArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index