CArray::operator]

Türü& operatör []( int nIndex );

Türü operatör []( int nIndex ) const;

Parametreleri

TÜRÜ

Bu dizideki öğelerin türünü belirleyen şablon parametresi.

nIndex

Erişilecek öğenin dizinini.

Açıklamalar

SetAt ve GetAt işlevleri için uygun bir yerine bu indis operatörleri vardır.

Constolmayan dizilerin adlı ilk operatör, sağ (r-value) ya da atama deyiminin sol (l-değeri) kullanılabilir. İkinci olarak adlandırılan const diziler için yalnızca sağ taraftaki kullanılabilir.

Subscript (ya sol veya sağ tarafında bir atama deyimi) sınırların dışında ise Kütüphane hata ayıklama sürümünü belirtmektedir.

CArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArray::GetAt, CArray::SetAt, CArray::ElementAt

Index