CArray::GetUpperBound

int GetUpperBound ( ) const;

Açıklamalar

Geçerli üst sınır Bu diziyi döndürür. Dizi indisleri sıfır tabanlı olduğundan, bu işlev 1 GetSize daha az bir değeri döndürür.

Koşul GetUpperBound () = –1 diziye öğe içerdiğini gösterir.

CArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArray::GetSize, CArray::SetSize

Index