CArray::GetSize

int GetSize ( ) const;

Açıklamalar

Dizinin boyutu döndürür. Sıfır tabanlı dizin, boyutu 1 en büyük dizin büyük olduğu.

CArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArray::GetUpperBound, CArray::SetSize

Index