CArray::GetData

constTürü* GetData () const;

Türü* GetData (;):

Dönüş değeri

Bir dizi elemanı bir işaretçi.

Parametreleri

TÜRÜ

Şablona parametre dizi öğelerinin türünü belirtme.

Açıklamalar

Bu üye işlevi dizideki öğeleri doğrudan erişmek için kullanın. Herhangi bir öğe varsa, GetData null değeri döndürür.

Bir dizinin öğeleri doğrudan erişim yardımcı olsa daha hızlı bir şekilde GetDataçağırırken dikkatli çalışmak; doğrudan yaptığınız hataları, dizinin öğelerini etkiler.

CArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArray::GetAt, CArray::SetAt, CArray::ElementAt

Index