CArray::GetAt

Türü GetAt ( int nIndex ) const;

Dönüş değeri

Şu anda bu dizin, dizi öğesinin.

Parametreleri

TÜRÜ

Şablona parametre dizi öğelerinin türünü belirtme.

nIndex

Sıfırdan büyük veya sıfıra eşit bir tamsayı dizinini ve GetUpperBound tarafından döndürülen değere eşit veya daha az.

Açıklamalar

Belirtilen dizinindeki dizi elemanı döndürür.

&Notnbsp;  Negatif bir değer ya da değer GetUpperBound tarafından döndürülen değeri büyüktür geçerken başarısız bir iddianın neden olur.

CArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArray::SetAt, [CArray::operator], ConstructElements

Index