CArray::FreeExtra

void FreeExtra ( );

Açıklamalar

Dizi büyüdü ise, ayrılmış olan herhangi bir ek belleği boşaltır. Bu işlev boyut ya da dizinin üst sınır etkisi yoktur.

CArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index