CArray::ElementAt

Türüamp; Element&At ( int nIndex );

Dönüş değeri

Bir dizi öğesine başvuru.

Parametreleri

TÜRÜ

Dizideki öğelerin türünü belirleyen şablon parametresi.

nIndex

Sıfırdan büyük veya sıfıra eşit bir tamsayı dizinini ve GetUpperBound tarafından döndürülen değere eşit veya daha az.

Açıklamalar

Belirtilen dizi öğesinde geçici bir başvuru döndürür. Sol taraftaki atama işleci diziler için uygulamak için kullanılır.

CArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArray::operator]

Index