CArray::Copy

void kopya (const C&Arrayamp;src );

Parametreleri

src

Kaynak dizi için kopyalanacak öğeleri.

Açıklamalar

Bu üye işlevi başka bir dizinin öğeleri kopyalamak için kullanın.

Bir dizinin öğeleri başka bir dizinin öğeleri ile üzerine bu üye işlev çağrısı.

Kopya , belleği boşaltmak değil; Ancak, gerekirse kopyalama diziye kopyalanan öğeleri yerleştirmek için ekstra bellek.

CArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArray::Append

Index