CArray::CArray

CArray ( );

Açıklamalar

Boş bir dizi oluşturur. Dizinin bir öğesi bir anda büyür.

CArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObArray::CObArray

Index