CArray::Append

int &Append (const CArrayamp;src );

Dönüş değeri

İlk eklenen öğe dizini.

Parametreleri

src

Kaynak bir diziye eklenecek öğeleri.

Açıklamalar

Bir dizinin içeriğini başka sonuna eklemek için bu üye işlevini çağırın. Diziler aynı türde olmalıdır.

Gerekirse Append diziye eklenen öğeleri yerleştirmek için ekstra bellek.

CArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArray::Copy

Index