CArray::Add

int Ekle ( arg_type newElement );
atmak ( CMemoryException );

Dönüş değeri

Eklenen öğe dizini.

Parametreleri

ARG_TYPE

Şablon parametre bağımsız Bu dizideki eleman başvuru türünü belirtme.

newElement

Bu diziye eklenecek öğe.

Açıklamalar

Yeni bir öğe dizisi 1 ile büyüyen bir dizinin sonuna ekler. NGrowBy değeri 1'den büyük olan SetSize kullanılmışsa, fazladan bellek tahsis edilebilir. Ancak, üst sınır sadece 1 artacak.

Örnek

/ / CArray::Add Örneğin
CArraylt;CPoint, CPoint > ptArray;

CPoint pt(10,20);
ptArray.Add(pt);             / / Öğesi 0
ptArray.Add(CPoint(30,40));  / / 1 Öğesi

CArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArray::SetAt, CArray::SetAtGrow, CArray::InsertAt, CArray::operator]

Index