CArchiveException sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_cause Özel durum nedenini gösterir.

İnşaat

CArchiveException Bir CArchiveException nesnesi oluşturur.

CArchiveException genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index