CArchiveException

CArchiveException nesnesi, bir seri hale getirme istisna durumu gösterir. CArchiveException sınıfı, özel durumun nedenini gösteren ortak veri üyesi içerir.

CArchiveException nesneleri inşa ve CArchive üye işlevler atılır. Bu nesneler bir catch ifadesi kapsamında erişebilir. Neden, işletim sistemi bağımsız bir koddur. Özel durum işleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı özel durumlar Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afx.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CArchive, AfxThrowArchiveException,özel durum işleme

Index